USSBA Championships at J.Birney Crum 11-4-2007 - whitehallmusic