Whitehall Music Parents Assoc, Events 2008-2009 - whitehallmusic